Spring naar inhoud

Zo ontstaat een verhaal over het beeld…

Kunsteducatie

Wat gebeurt er in deze afbeelding? Dit is een vraag die wordt voorgelegd volgens de visual thinking strategie, gevolgd door de vragen: waaraan zie je dat en wat kunnen we nog meer ontdekken? Drie simpele vragen, waarin de woorden heel precies zijn gekozen om over een schijnbaar ingewikkelde materie te kunnen praten met elkaar. Vragen die nieuwsgierigheid oproepen naar meer.

Het is een strategie die is ontwikkeld om scherper te kunnen waarnemen door te kijken naar kunstwerken. Het gaat niet alleen om het zien, maar ook om naar elkaar te luisteren, van mening te verschillen en voort te bouwen op elkaar. 'Elke observatie is waardevol, er is geen goed of fout', volgens deze strategie.

Bij VTS is de begeleider geen bron van kennis, maar deze geeft gelegenheid tot een gesprek volgens een vast patroon. Er is geen kennis van en ervaring met kijken naar kunst voor nodig. Wel de wens om stil te staan bij wat je ziet, je te verwonderen en te onderzoeken.

Deze vragen worden ook voorgelegd bij de beelden De Muzen en De Vredesengel. De diverse gevarieerde antwoorden worden herhaald, de vragen volgen elkaar op. Totdat een verhaal is ontstaan over een beeld.

Zowel de voorstelling, de mogelijke betekenis ervan, de associatie die je er mee kunt hebben, de tastzin en het materiaal, de locatie, de plaatsing en de geschiedenis van het beeld komt aan bod.

'Kunst bevat altijd meer dan één juist antwoord', volgens de visual thinking strategie: 'Het nadenken en beschouwen van mogelijke interpretaties is een samengaande natuurlijke en zinvolle ervaring.'