Spring naar inhoud

verslag ‘cultuurmenu’

‘Nogmaals bedankt voor de erg leuke ochtend met groep 8 kinderen van de Mariënbornschool vanmorgen in het atelier van Marius. De kinderen hebben genoten, waren zichtbaar onder de indruk van alle beelden. Bovendien inspireerde het atelier en jullie verhaal en les behoorlijk en gingen de meeste kinderen enthousiast aan de slag. Ook ik, als een van de ouders die mee mocht, heb erg genoten. Heerlijk om in het atelier te mogen zijn en om te ervaren, dat het iets met je doet. Zien, horen, voelen, ruiken en daarna zelf bezig gaan. Onze zoon was erg enthousiast.’ (Janneke Middel).

Beelden kijken, de Muzen
Veel leerlingen uit Oosterbeek weten dat op het Raadhuisplein een beeld staat. Zo bewust hebben ze hier niet naar gekeken. Wat is het? Als ze er om heen lopen en het betasten, vertellen ze: ‘Een man, een man, nee twee vrouwen, ze liggen op elkaar, lesbo’s, ze zwemmen, zeemeerminnen, ze hebben haar, vleugels, het zijn engelen’ etc. Zo ontstaat over de Muzen een verhaal over twee zwevende figuren.

De Vredesengel
De Vredesengel in Park Bato’s Wijk werkt op het voorstellingsvermogen. ‘Hij staat op één been! Heeft één vleugel, van alles één!’ ‘Hij is een slachtoffer!'

Marius’ teksten op de bankjes: 'Engel op lichtende doortocht'  en  'Bronzen kreet in de stilte': Wat zou het kunnen betekenen?

De Steendrager

Tentoonstellen en bespreken
De beelden van de kinderen worden buiten voor het atelier op de steen op de lorrie voor iedereen zichtbaar tentoongesteld. 

Materiaal
Met opzet is voor klei en was gekozen en niet voor steen. Met beitels en hamers hakken veroorzaakt rondvliegende scherven en gruis. We hebben geen voorzieningen om beeldjes te bakken. We werken met zowel rivierklei als chamotteklei, omdat chamotte sterker en langer houdbaar is.
Het zou goed zijn als de lessen een vervolg krijgen, zodat er een ontwikkeling zichtbaar wordt in het werk. En tevens de mogelijkheid verkennen met bijv. klei op papier te werken met verf. Bijv. in drie lessen: de eerste les verse klei letterlijk uit de rivier halen, de tweede klei op papier aan te brengen en de derde de gedroogde klei in te verven met acryl. Dit werken op papier kan ook op school worden gedaan. Dit proces kan op video worden vastgelegd.
Conclusie
De ene school besteedt meer en de andere minder tijd en aandacht aan creatieve vakken. De kinderen gaan vrij of schuchter met het materiaal om of met het krijgen van een idee. Ze zijn meer of minder onzeker dat het ‘goed’ moet zijn. Vergelijkend is de ene groep nieuwsgieriger, de andere onverschilliger, wilder of rustiger; de ene wat meer en de andere minder beschaamd over naakt in de kunst of gewend aan creatieve uitingen.
Het beeldjes maken geeft direct zichtbaar resultaat. Dit is steeds zeer verrassend. Het bekijken van de beelden tijdens de rondleiding draagt bij tot bewust(er) zien van (beelden in) de omgeving.

Het scholenprogramma wordt gesubsidieerd door de gemeente Renkum en het rooster samengesteld door Judica Lookman.

Met dank aan begeleiders, ouders, leerkrachten van basisscholen uit de gemeente Renkum voor de foto's, genomen in 2008 tot en met 2019 in het voorjaar.